quách gỗ vàng tâm 028

Liên hệ

Mã sản phẩm:
Chất liệu: GỖ VÀNG TÂM
Kích thước: R89 X R45 X C48
Tình trạng: Mới

quách gỗ vàng tâm
– kích thước phủ : D89 X R45 X C48
– kích thước lòng : D73 X R34 X C32
– độ dày gỗ thành xung quanh 5cm, đáy 5cm, mặt 9cm
– quách trạm : tả thanh long, hữu bạch hổ , đầu trạm
chữ thọ tròn, đuôi trạm chữ thọ vuông
– gỗ vàng tâm nguyên tấm không chấp ghép

Mô tả

quách gỗ vàng tâm
– kích thước phủ : D89 X R45 X C48
– kích thước lòng : D73 X R34 X C32
– độ dày gỗ thành xung quanh 5cm, đáy 5cm, mặt 9cm
– quách trạm : tả thanh long, hữu bạch hổ , đầu trạm
chữ thọ tròn, đuôi trạm chữ thọ vuông
– gỗ vàng tâm nguyên tấm không chấp ghép

 

Facebook Comments